Uradni dopis: 1. ŠPRTNI DAN – EVROPSKI ŠPORTNI DAN (pdf)

Orientacijski tek z dodatnimi vsebinami za učence od 1. do 9. razreda

sobota, 29. 9. 2018 (redna delovna sobota – za učence obvezen dan pouka)

Prisotnost v šoli:

Prisotnost v šoli:
– 1. – 4., 8. in 9. razred od 8.30 do 12.30
– 5. razred od 8.15 do 12.15
– 6. in 7. razred od 8.45 do 12.45

V tem času bosta za učence organizirana malica in kosilo. Po kosilu sledi odhod domov.

Ta dan v šoli ne bo nobenih dodatnih dejavnosti (jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja,…).

V soboto, dne 29. 9. 2018, bo za učence od 1. do 9. razreda potekal 1. športni dan v šolskem letu 2018/2019. Športni dan bo izveden v okviru t. i. Evropskega športnega dne, katerega glavni namen je za učence organizirati dejavnosti, ki so aerobnega značaja. S tem namenom bo za učence organizirana orientacijska dejavnost, natančneje orientacijski tek, in dodatne oziroma dopolnilne dejavnosti, ki pa se bodo po vsebini razlikovale glede na njihovo starostno stopnjo.

Ob orientacijskemu teku bodo učenci 1. razredov tako pod vodstvom Teniškega kluba Branik Maribor spoznali še osnovne udarce pri tenisu, učenci 2., 3. in 4. razredov bodo spoznali dejavnosti društva Red Power, Gimnastičnega društva Studenci in Plesne šole Samba, učenci 5. razredov bodo pod vodstvom Akademskega košarkarskega kluba Branik Maribor spoznali košarkarsko dejavnost, oddelka učencev od 6. do 9. razreda pa se bosta pomerila v nogometu (dečki) oziroma v odbojki (deklice).

Primarni cilj športnega dne je, da uživamo v gibanju, da se družimo ob gibanju in da uživamo med druženjem. Cilj orientacijske dejavnosti je, da učenci spoznajo osnove orientiranja tudi na terenu in ne samo v šolskih klopeh (določanje strani neba, branje zemljevida, …) ter da pretečejo načrtovano razdaljo pravilno in v čim krajšem času. Cilj dodatnih dejavnosti športnih društev je, da učenci spoznajo tako športna društva, ki delujejo v ožjem in širšem šolskem okolju, kot tudi njihove dejavnosti, ki so pomembne s športno-rekreativnega vidika ne glede na starostno oziroma življenjsko obdobje. Cilj medoddelčnih bojev pa je, da učencem omogočimo pogoje tekmovanja v okviru katerega sicer lahko razvijajo ekipni duh, toda zgolj v obsegu zdrave tekmovalnosti, torej pod pogojem, da se upošteva pravila športnega vedenja oziroma t. i. fair playa, da se spoštuje raznolikost oziroma drugačnost učencev, da se spodbuja samokritičnost, itd.

Medtem, ko bo orientacijski tek potekal v mestnem parku, bo promocijska dejavnost društev za učence 2., 3., in 4. razredov potekala v šoli in sicer v mali, veliki in trim telovadnici. Teniška dejavnost za učence 1. razredov bo potekala na igriščih Teniškega kluba Branik, košarkarska dejavnost za učence 5. razredov pa bo potekala v t.i. mali Lukni, natančneje v dvorani pod vzhodno tribuno nogometnega stadiona Ljudski vrt. Odbojka za dekleta v okviru medoddelčnih bojev se bo izvajala na šolskem igrišču pred vhodom šole, nogomet za dečke pa na pomožnih igriščih športnega parka Branik.

Uradni dopis: Zbiranje šortne opreme (PDF)

Dostopnost