Datum ocenjevanja izdelka pri LUM, v 4.r, ki je bil napovedan 22. 4. se prestavi na 6.5. 2021.

Dostopnost