Datum pisnega preizkusa znanja iz GUM v 5.b, ki je bil napovedan 11. 5. se prestavi na 10. 5. 2022

Dostopnost