Datum ocenjevanja iz slovenščine v 6.a, ki je bil napovedan 24.11. se prestavi na  8. 12. 2021.

Datum ocenjevanja iz slovenščine v 6.b, ki je bil napovedan 22.11. se prestavi na  13. 12. 2021.

Dostopnost