Dober dan. Sva Brina Krajnčič in Lily Klampfer z osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor. Za današnjo okroglo mizo sva pripravili primerjavo letošnje in lanske ankete na temo – Naša oz. moja pot v šolo. Najin cilj je bil predvsem ugotoviti, ali so se v zadnjih dveh letih zgodile kakšne spremembe. Anketa je bila sestavljena iz 6 vprašanj, izvedli pa sva jo v obeh 9. razredih naše šole. Vseh skupaj je bilo anketiranih 40 učencev. Najino prvo vprašanje je bilo: kako najbolj pogosto prideš v šolo? Odgovori so bili sledeči:

a) Peš: 24 učencev

b) S kolesom, rolerji,… :
5 učencev

c) Z javnim prevozom:
9 učencev

d) Z avtomobilom:
2 učenca

Kot lahko razberete iz odgovorov, največ učencev v šolo prihaja peš
(točno 60% otrok) in z javnim prevozom (približno 20% otrok). V
primerjavi z lanskim letom v šolo prihaja peš več učencev, s kolesom pa
manj. Število otrok, ki se v šolo pripeljejo z avtomobilom, se je občutno
zmanjšalo, s 5 na le 2 učenca, medtem ko je več otrok začelo prihajati v
šolo z javnim prevozom.

2. vprašanje: Kako odideš iz šole?

a) Peš: 25 učencev

b) S kolesom, rolerji,… : 5 učencev

c) Z javnim prevozom: 6 učencev

d) Z avtomobilom: 4 učenci

Število otrok, ki domov odide peš, je točno tako kot lansko leto naraslo za
2,5%, se pa je s tem povečalo tudi število otrok, ki domov odhajajo z
avtomobilom, in sicer za kar 5%. Zmanjšalo se je tudi število otrok, ki domov
odhaja z javnim prevozom.

3. vprašanje: Ali bi si želel glede svojega prihoda/odhoda v šolo kaj
spremeniti? Utemelji, zakaj.

a) DA: 10 učencev

b) NE: 30 učencev

Tukaj se je pojavila prva zelo velika sprememba pri odgovorih. Lani je na to
vprašanje pritrdilno odgovorilo le 5% anketiranih, letos pa je ta številka narasla
na 25. Pri utemeljitvi so zapisali, da bi jim kdaj pa kdaj prijal prevoz v šolo.
Tisti, ki so na to vprašanje odgovorili z ne (75%), pa so napisali, da jim ta
način prihoda/odhoda ustreza.

4. vprašanje: Kako daleč od šole živiš?

a) do 100m: 6 učencev

b) 250m: 4 učenci

c) 500m: 9 učencev

d) 1000m: 3 učenci

e) več kot 1000m: 18 učencev

Kot sva že prejšnje leto rekli, glede na to, da veliko najinih vrstnikov živi tako
daleč od šole, lahko ponoviva, da jih pravzaprav veliko prihaja v šolo
nemotorizirano in precej malo motorizirano (torej z javnim prevozom in
avtomobilom).

5. vprašanje: Ali se ti zdi tvoja pot v šolo VARNA ali NEVARNA? Svoj odgovor
utemelji.

a) VARNA: 33 učencev

b) NEVARNA: 5 učencev

Tukaj se je pojavila majhna, a vseeno malo skrb vzbujajoča sprememba. Pri
tem vprašanju se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo število otrok, ki so
napisali, da je njihova pot v šolo varna, ter povečalo število otrok, ki menijo, da

njihova pot v šolo ni varna (lansko leto je bilo razmerje 38:3, letos pa 33:5).
Kot utemeljitev so napisali, da en del njihove poti nima pločnika, da je veliko
križišč, da vozniki pri prehodih divjajo…

6. vprašanje: Kako prideš na druge interesne (obšolske) dejavnosti?

a) Samostojno: 33 učencev

b) Z javnim prevozom: 3 učenci

c) Peljejo me starši: 1 učenec

Že prejšnje leto sva ugotovili, da so najini sošolci zelo samostojni, kar se tiče
odhajanja na interesne dejavnosti in letos sva to še dodatno potrdili, saj jih gre
na svoje dejavnosti samostojno kar 86%, z javnim prevozom 7% in z
avtomobilom le 2%.
Če vse skupaj povzameva – zadovoljni sva z rezultati, saj sva izvedli, da
vedno več otrok v šolo in drugam hodi samostojno, veliko manj pa (če
izvzameva javni prevoz) nemotorizirano. Še naprej bomo spodbujali naše
učence, da se večkrat v šolo odpravijo peš ali s kolesom, do nadaljnega pa
lep dan še naprej.

Dostopnost