Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala
naslov tekmovanja VEDRE BLIŽINE MED NAMI in izbrala besedila za šolsko leto 2021/2022, ki
bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z
izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.
Datumi tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2021/2022
bodo naknadno objavljeni. Okvirno: šolsko tekmovanje za učence od 4. do 9. razreda bo
novembra 2021, območno tekmovanje (8. in 9. razred) v decembru 2021, državno
tekmovanje (8. in 9. razred) v marcu 2022. MEHURČKI za učence od 1. do 3. razreda bodo
marca 2022.
Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:
1. razred:
Saša Vegri: Jure kvak kvak
2. in 3. razred:
Andrej Skubic: Babi nima več telefona
***

2. IN 3. VIO
4. in 5. razred:
Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
6. in 7. razred:
Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke
8. in 9. razred:
Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko)
Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)
***

Jadranka Zaletelj

Dostopnost