ŠOLSKI NATEČAJ 

Tekmovanje v oblikovanju oziroma pripravi sporočil in predstavitev 

Uporaba različnih informacijskih orodij za sporočanje in predstavljanje je v moderni družbi izredno pomembna, saj je prava in natančna informacija ob pravem času eden ključnih pogojev za uspeh.  

Opis tekmovanja:  

Tekmovanje spodbuja k uporabi informacijskih orodij, da boste učenci znali učinkovito in natančno predstaviti svoje ideje. Predstavitve boste pripravili v PowerPoint-u. Tema ni predpisana, je pa priporočeno, da ima predstavitev čim večjo sporočilno vrednost ter uporabnost. Predstavite lahko svoje ideje, rešitev problema, dosežke, šolske naloge,… Tekmuje lahko vsak posameznik ali pa v paru. Vse informacije o pravilni izdelavi PowerPointa boste dobili.  

Kako sodelujem: 

  1. Razmisli o ideji, ki bi jo želel predstaviti. Ideja naj ima čim večjo sporočilno vrednost. (Npr.: Kako bi rešil problem, da zavržemo preveč hrane. ) 
  1. Prideš do učiteljice Tjaše Vošinek, da skupaj poiščeta mentorja. 
  1. Skupaj z mentorjem začneš izdelovati PowerPoint.  
  1. Predstavitev oddaš preko spletne učilnice. 
     

ROK ZA ODDAJO PREDSTAVITVE: 

15.11.2021 

 

Najboljše tri predstavitve bodo poslane na državno tekmovanje.  

 

Dostopnost