URAVNOTEŽENA ZDRAVA PREHRANA

Izboljšanje ponudbe zdrave prehrane
Konkretno:
– Zdrava priprava hrane (Primer: uporablja se minimalno količino maščobe, le ta je
zdrava maščoba; npr. oljčno olje na solati).
– Poveča se uporaba lokalnih in ekoloških sestavin.
– V čim manjši meri se naročajo vnaprej pripravljena živila.
– V šolski kuhinji se nameni pozornost na slanost jedi oziroma se slanost zmanjša.
– Uvajanje novih jedi in okusov.
– Občasno se ustreže tudi željam učencev (Primer: enkrat do dvakrat na mesec se ponudi sok, le ta mora vsebovati 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja. Sladice se pripravljajo v šoli in se ponudijo enkrat na teden ob kosilu.)

Termin: Celo šolsko leto

Spodbujanje otrok k zdravemu načinu prehranjevanja
Konkretno:
Aktivnost se izvaja na več nivojih: sklopu ponudbe prehrane, pri pouku, skozi pogovor z učitelji, v sklopu dni dejavnosti…

Termin: Celo šolsko leto

Spodbujanje otrok k pitju vode
Konkretno:
Namestitev pitnikov.
Termin: V tekočem šolskem letu

Spodbujanje otrok k zmanjšanju uživanja sladkorja
Konkretno:
– Praznovanje rojstnih dni brez sladkorja. Učenci lahko prinesejo sveže in suho sadje.
– Učenci lahko ob kosilu dobijo le en kos oz. eno enoto sladice enkrat na teden.
– V šolski kuhinji se ponuja nesladkan čaj.

Termin: Celo šolsko leto

Spodbujanje otrok k kulturnemu načinu prehranjevanja
Konkretno:
Učitelji se prehranjujejo z učenci – odnos učiteljev do hrane.

Termin: Celo šolsko leto

Tematske razredne ure
Konkretno:
Predstavitev projekta ter spodbujanje otrok k zdravemu načinu prehranjevanja.

Termin: September 2016 in februar 2017

Dan dejavnosti
Konkretno:
Priprava zdravega zajtrka, izdelava nove prehranske piramide in jedilnika po enotah. Otroci bodo tudi prepoznavali in degustirali jedi. Naš cilj bo spodbujanje sprejemanja novih okusov in nepoznanih jedi, zmanjšanje predsodkov o novih okusih ter spodbujanje uživanja sadja in zelenjave. Prepoznavali bodo tudi vsebnost sladkorja v živilih ter brali deklaracije. Ob koncu bodo učenci analizirali svoje občutke.

Termin: Oktober 2016

Delavnice za starše
Konkretno:
Predstavitev projekta. Ker so starši vzgled otrokom, bomo za njih pripravili podobne delavnice, kot jih bodo izvajali učenci v sklopu dneva dejavnosti.

Termin: Oktober 2016

Dostopnost