4.a – Datum pisnega preizkusa znanja iz angleščine v 4.a, ki je bil napovedan 2. 4. 2021 se zaradi pouka na daljavo prestavi na torek, 20. 4. 2021.

4.b – Datum pisnega preizkusa znanja iz angleščine v 4.b, ki je bil napovedan 1. 4. 2021 se zaradi pouka na daljavo prestavi na četrtek, 22. 4. 2021.

Dostopnost