Datum pisnega preizkusa znanja iz slovenščine v 6.r, ki je bil napovedan 7. 1. se prestavi na 21. 1. 2022.

Dostopnost