Datum pisnega preizkusa znanja iz slovenščine v 9.r, ki je bil napovedan 4. 1. se prestavi na 18. 1. 2022.

Dostopnost