1. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Na ta dan na naši šoli razstavimo izdelke učencev. Tudi letos so učenci izdelali plakate evropskih držav, lomilcev jezika, pregovorov, zabavnih dejstev ipd. Pri jezikovnem pouku se o dnevu pogovorimo in razmišljamo, čemu se učimo tujih jezikov, iščemo podobnosti med jeziki, se naučimo kakšnih novih tujih besed, rešujemo jezikovne kvize in si lomimo jezike.

 

Zelo zanimiva in koristna je spletna stran http://edl.ecml.at/LanguageFun/LanguageQuiz/tabid/1873/language/sl-SI/Default.aspx.

 

Vsako leto se znova začudimo ob dejstvu, da se na našem planetu govori približno 6000 jezikov. Približno 400 jih uporablja dvojino. V Evropi obstaja ok. 225 avtohtonih jezikov. Prevladujejo tri jezikovne družine: germanska, romanska in slovanska, kamor sodi tudi slovenščina. Poznamo žive in mrtve jezike, vsak dan pa kateri od jezikov tudi izumre.

Namen evropskega dneva jezikov (http://edl.ecml.at):

  • Opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja.
  • Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati.
  • Spodbujanje vseživljenskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

EVROPSKI DAN JEZIKOV v 1., 2. in 3. razredu

 

Tudi letos smo se zavzeto lotili obeležitve pomembnega praznika jezikov v Evropi, in sicer smo v vsakem razredu za to namenili po dve šolski uri.

V vsakem razredu smo si ogledali zemljevid Evrope, iskali države naših učencev in poimenovali jezike. Vse pa smo poimenovali tudi v angleškem jeziku.

 V 1. razredu smo spoznali še pesmico Mojster Jaka in jo zapeli v štirih evropskih jezikih, iskali smo tudi podobnosti in razlike z našo verzijo. Ugotovili smo, da te pesmice na poznajo v Bosni, Srbiji, Makedoniji in na Hrvaškem.

 V 2. razredu so otroci obrisali posamezne evropske države, zapisali ime države v angleščini in narisali še zastavo.

 V 3. razredu pa smo izkoristili pisano druščino otrok, ki so doma skupaj s starši in starimi starši pripravili kratek sestavek s poljubno vsebino. Otroci 3. b so delo vzeli zelo resno in tako smo lahko uživali ob poslušanju:
madžarščine, albanščine, srbščine, ukrajinščine, bosanskega jezika, italijanščine, španščine, nemščine, angleščine. Tako smo ugotovili, da nimajo drugačnih črk samo v Srbiji, ampak tudi v Ukrajini.

Laura v 3. a pa se je potrudila in pripravila skupaj s starši zapis v makedonščini.

Na koncu smo v učilnicah pripravili razstavo.

Učiteljica Sonja Strnad

Aktiv učiteljev tujih jezikov

Dostopnost