IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

POSTOPEK IZBIRE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI ZA 1. RAZREDE

PRVI TUJ JEZIK-ANGLEŠČINA (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
Prvi tuj jezik-angleščina za 1_razred Les Strnad Sonja


IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5., IN 6. RAZREDE
FRANCOŠČINA (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
Francoscina za 4_5_6_razred Kristina Deleva
ŠPORT (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
SPORT za 4 5 6 razrede Tea Mitrovic
UMETNOST (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                               
Umetnost za 4_5_6_razred Zlatka Terlevic
TEHNIKA (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                
       
IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. in 9. RAZREDE
FRANCOŠČINA (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                           
IZBIRNI PREDMETI ZA 7. IN 8. RAZREDE
    SODOBNA PRIPRAVA HRANE (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                             
 
    LOGIKA I. (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                    
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. in 9. RAZREDE
GLASBENI PROJEKT (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                           
 
LIKOVNO SNOVANJE (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                              
 LIKOVNO SNOVANJE I., II., III. za 7 8 9 razrede Dubravka Matovic
OBDELAVA GRADIV: LES (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                        
 OBDELAVA GRADIV_LES za 7_8_9 razred Karolina Onic
TURISTIČNA VZGOJA (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                      
 Turistična vzgoja za 7 8 9 razrede Mojca Lipošek Zrim
RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET) 
Urejanje besedil za 6 7 8 razrede Urška Gselman
VERSTVA IN ETIKA (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                  
 Verstva in etika 1 za 7 8 9 razred Nataša Konrad

 

LITERARNI KLUB (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
NEMŠČINA (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)

 

FILMSKA VZGOJA (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
OBLIKA in SLOG (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 8. IN 9, RAZREDE
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
Obdelava gradiv umetne snovi za 8 9 razrede Karolina Onič
POSKUSI V KEMIJI (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                                                      
 Poskusi v kemiji za 8 9 razrede Darinka Muraus

 

 

 

 

RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET) 
 Multimedija za 7_8_9 razred Urska Gselman