7. a – datum pisnega preizkusa znanja: 5. 12. 2022

7. b – datum pisnega preizkusa znanja: 8. 12. 2022

Dostopnost