V 9.a in 9.b razredu je spremenjen datum pisnega ocenjevanja znanja iz ROM. Nov datum je 12.12.2019.

Dostopnost