V 3.a in 3.b razredu je spremenjen datum pisnega ocenjevanja znanja iz slovenščine, branje z razumevanjem. Nov datum je 13.1.2020.

Dostopnost