V petek, 8. marca 2019, so predstavniki šolske skupnosti izvedli debato na temo Šola in šolski sistem.
Učenci so debatirali o odnosih v šoli, o učnih vsebina, meodah in načinih poučevanja in učenja ter šoli
za življenje. Ob srkanju čaja so učenci razpravljali o temah in izrazili svoje mnenje.
Moderatorji Nikolas, Maja in Ivana so se tako aktivno pripravljali na regijski Otroški parlament,
ki bo 14. 3. 2019.

Izsledke bomo predstavili učiteljem na pedagoški konferenci.

Dostopnost