Učbeniški sklad 2021/2022

Vsi učenci Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor postanejo ob vpisu v šolo tudi uporabniki učbeniškega sklada in si lahko vsako leto brezplačno izposodijo učbenike. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo ob pričetku novega šolskega leta brezplačno tudi delovne zvezke, ki so financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Starši učencev od 4. do 9. razreda pa kupite le delovne zvezke, ki jih predlagajo strokovni aktivi učiteljev šole in potrdi svet staršev za naslednje šolsko leto.

Učenci si izposodijo učbeniške komplete v prvem tednu novega šolskega leta, vrnejo pa jih ob zaključku pouka tekočega šolskega leta. Vsi učbeniki morajo biti zaviti v zaščitno folijo in nepoškodovani. V primeru izgubljenega ali poškodovanega gradiva, se zanj plača odškodnina v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020).

ODŠKODNINA za izgubljene ali uničene učbenike

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, do 24. junija oddajo izpolnjeno IZJAVO o nenaročanju skrbnici učbeniškega sklada ali razrednikom.

IZJAVA o nenaročanju učbenikov iz US

Učbeniški sklad upravljam knjižničarka Mateja Rutnik.

SEZNAM/OBVESTILA O UČNIH GRADIVIH PO RAZREDIH:

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TRETJI RAZRED

ČETRTI RAZRED

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

DEVETI RAZRED

Možnost spletnega naročanja:

LINKI DZS (do tretjega razreda samo v fizični obliki):

4. razred https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/32733

5. razred https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/32734

6. razred https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/32735

7. razred https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/32736

8. razred https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/32737

9. razred https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/32738

LINK KOPIJE-NOVE:

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=s6&pmid=uas08li0wj8k

LINKI MLADINSKE KNJIGE: 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 1. razred – seznam potrebščin

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 2. razred – seznam potrebščin

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 3. razred – seznam potrebščin

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 4. razred – seznam potrebščin

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 5. razred – seznam potrebščin

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 6. razred – seznam potrebščin

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 7. razred – seznam potrebščin

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 8. razred – seznam potrebščin

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, 9. razred – seznam potrebščin

Dostopnost