<html><!-- [et_pb_line_break_holder] --><body><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h2>Šolska proslava ob Dnevu državnosti. </h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1v02hkw7ScLXvoTVffTZiUV2rjSLRS0ti/preview" width="640" height="480" allow="fullscreen"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></body><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<html><!-- [et_pb_line_break_holder] --><body><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h3> Otroci od 1.-3. razreda </h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p> Nauči se ples Zapleši z Reksijem </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oTVJcYvWi3Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --></br><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h3> Otroci 4.-8. razred </h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p> Nauči se ples Nipke: Izven okvirja <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3pF3V0rN9Zs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --></body><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Dostopnost