IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

POSTOPEK IZBIRE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

POSTOPEK IZBIRE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI ZA 1. RAZREDE

PRVI TUJ JEZIK-ANGLEŠČINA (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
Prvi tuj jezik-angleščina za 1_razred Les Strnad Sonja

 

IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. in 9. RAZREDE
HRVAŠČINA 1 (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)       
HRVAŠČINA 2 (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)       

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZREDE

ŠPORT ZA SPROSTITEV (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
IZBIRNI PREDMETI ZA 7. IN 8. RAZREDE
    SODOBNA PRIPRAVA HRANE (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                   
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZREDE
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)              
Življenje človeka na Zemlji za 8 razrede Mojca Lipošek Zrim
Dostopnost