Šola za starše: Kako otroku približati branje?

Spoštovani starši! Prijazno vabljeni na spletno predavanje Boštjana Gorenca – Pižame, ki bo v soboto, 15. 1. 2022, ob 18:30. Predavanje bo potekalo v okviru 2. Šole za starše Pozitivne psihologije na temo vzpodbujanja branja. Predavanje je brezplačno, prijavite se...

več...

Šolski festival športa

V petek, 10. 12. 2021, so 4 učenci naše šole sodelovali na ŠOLSKEM FESTIVALU ŠPORTA. Nikolina, Nina, Gaja in Rok so prevzeli del vodenja po Ljudskem vrtu. Kljub snegu in nizkim temperaturam, so učence osnovnih šol seznanili z: zgodovino Ljudskega vrta, življenjem...

več...

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Klik za: POGUM  na naši šoli.

 

Klik za: KLJUČ

 

OBVESTILO

Spoštovani starši/skrbniki.

S strani MIZŠ smo prejeli okrožnico v zvezi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

V nadaljevanju sledi bistveno glede osnovnih šol:

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, najdete ga v prilogi spodaj.

Učencem in dijakom, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.

Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, ni treba izvajati samotestiranja.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Samotestiranje s testi HAG za samotestiranje učencev

 

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.

Samotestiranje učencev s testi HAG za samotestiranje se izvaja skladno s sprejetim Protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje in ga pošiljamo v prilogi spodaj.

Nad samotestiranjem izvaja nadzor oseba, ki jo določi ravnatelj. Nadzor bodo na OŠ Prežihovega Voranca Maribor izvajali učitelji, ki otroka poučujejo prvo učenčevo uro po urniku v dneh, ko se testiranje izvaja (načeloma ponedeljek, sreda, petek) oziroma oseba iz uprave (ravnateljica, pomočnik ali svetovalna delavka) prvi dan po vrnitvi odsotnega učenca v šolo. Ta oseba tudi preveri rezultate samotestiranja. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. 

Izjeme pri uporabi zaščitnih mask

Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom.

Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.

Informacije NIJZ

 Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2. 

Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojnoizobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022. 

Povezave na uporabne informacije NIJZ:

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje;  https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokolsamotestiranjaucencevvosnovnihsolah%28ministrstvozazdravje%29).

PRILOGE:

Protokol ucenci november 17.11.2021

Soglasje za samotestiranje učencev

Obvestilo o organizaciji dela povezani s samotestiranjem učencev 14.11.2021

Dostopnost