12.1.2022

Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu

11.10.2021

Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu

28.10.2020

Usmeritve vodstvu vzgojno izobrazevalnih zavodov ob pojavu potrjenega primera okužbe s sars-cov-2 v njihovem zavodu

Priporočila šolam o ravnanju v povezavi z boleznijo covid-19

19.10.2020

Spremembe-UKREPOV-ZARADI-COVID-19

12.10.2020

NAVODILA ZA OSEBE, KI SO BILE IZPOSTAVLJENE OKUŽBI Z NOVIM KORONAVIRUSOM

1.10.2020

Spremembe HIŠNEGA REDA IN PRAVIL ŠOLSKEGA REDA ZARADI COVID-19

15.5.2020

Higienska priporočila za OŠ za čas epidemije Covid 19 s prilogami in izvedbenim načrtom za OŠ Prežihovega Voranca Maribor

10.3.2020

Načrt obveščanja ključnih notranjih in zunanjih javnosti v primeru uradno (s strani NIJZ) potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2)

 1. Odgovorna oseba za vodenje in usklajevanje komuniciranja:

      Barbara Pernarčič, ravnateljica, ki jo v odsotnosti nadomešča Božena Krivec

 1. Način in metode komuniciranja:
 •  notranje obveščanje (obveščanje staršev, učencev in zaposlenih ter drugih uporabnikov šolskih prostorov):

PISNO

Pisno obveščanje poteka preko:
– spletne pošte (interno in redno eAsistent),
– telefonskih sporočil (SMS eAsistent),
– spletne strani šole.

USTNO

V primeru nujnih sporočil in obvestil notranjim uporabnikom bomo obvestila posredovali tudi po telefonu (osebni mobilni telefon).

zunanje obveščanje (obveščanje ostale javnosti) poteka preko uradne spletne strani šole.

 1. Postopki 

Pisna sporočila pripravi ravnateljica šole oziroma svetovalna delavka po posvetu z NIJZ, enako nastajajo ustna sporočila.

 1. Ključna sporočila

 Ključna sporočila so vsa sporočila, ki v danem trenutku pomenijo kakršnokoli možnost preprečevanja širjenja okužbe.  

 1. Posodobljena adrema

Posodobljena adrema se nahaja v tajništvu šole.

Barbara Pernarčič, ravnateljica

5.3.2020

Napotki NIJZ za šole in vrtce.

28.2.2020

Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela na OŠ Prežihovega Voranca Maribor v času koronavirusa

26.2.2020

Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije 

Aktualna informacija nadomešča vse dosedanje usmeritve 

Vse vključene v vzgojno-izobraževalni proces in morebitne druge obiskovalce OŠ Prežihovega Voranca Maribor pozivam, da upoštevajo naslednje ukrepe: 

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Na OŠ Prežihovega Voranca Maribor glede na aktualno prisotnost virusa v nam bližnji Italiji redno spremljamo dogajanje na področju širjenja koronavirusa, zato velja tudi naslednje:

v kolikor ste v zadnjih 14-ih dneh potovali v države, ki beležijo povišano število okuženih s koronavirusom ali ste bili v stiku z osebami, ki so bivale ali potovale na teh območjih: 

 • ne prihajajte v šolo, sporočajte odsotnost ali druga obvestila v tajništvo telefonsko in se o nadomestnem delu svojega otroka pozanimajte pri njegovem razredniku preko elektronskega sporočila 14 dni od dneva odhoda z okuženega področja oz. zadnjega stika z (morebitnimi) okuženimi s koronavirusom,
 • priporočamo, da se vzdržite stikov z drugimi v najvišji možni meri (samo-karantena),
 • 14 dni spremljate svoje simptome (bolezenski znaki vključujejo vročino in kašelj, občutek oteženega dihanja),
 • v kolikor zbolite, pokličite svojega zdravnika (v rednem delovnem času) ali dežurno zdravstveno službo (izven delovnega časa svojega izbranega zdravnika) ter prijavite sum na okužbo; prosimo vas, da o sumu obvestite tudi šolo (po telefonu v tajništvo šole),
 • v šolo se vrnite po 14 dneh spremljanja svojega stanja, če se simptomi niso pojavili ali so bili zdravstveni testi negativni na okužbo.

AKTUALNA OKROŽNICA MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO NAVAJA ŠE SLEDEČE:

Vse informacije o virusu in preventivnih ukrepih najdete na spodnjih straneh

NAČIN MEDSEBOJNEGA KOMUNICIRANJA IN OBVEŠČANJA

 1. Ker se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo, svetujemo, da se redno seznanjate z in upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje(NIJZ). NIJZ je ključna nacionalna kontaktna točka, ki izvaja stalne ocene tveganj za javno zdravje v Sloveniji na osnovi epidemioloških podatkov v svetu in doma. NIJZ je ključna točka v sistemu medsebojnega obveščanja in zagotavlja stalno dosegljivost. Na tej osnovi NIJZ pripravlja:
 • Redna obvestila in priporočila o tveganjih za javno zdravje;
 • Obvestila z oceno tveganja in priporočili ob dogodkih v svetu in doma, ki lahko pomenijo visoko tveganje za javno zdravje;
 • Zavodi poročajo NIJZ in MIZŠ v primeru, da zaznajo morebitna tveganja za javno zdravje ali pridobijo informacijo o dogodkih, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.
 1. Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja osnovno vstopno točko za vse informacije glede potrebnega ravnanja.
 2. Ministrstvo za zunanje zadeve ažurno seznanja javnost na spletni strani in družabnih omrežij @MZZRS glede na sprejete ukrepe v sosednjih državah. Konzularna služba MZZ, veleposlaništvo RS v Rimu in Pekingu in Generalni konzulat RS v Trstu so v stikih z italijanskimi in kitajskimi oblastmi in redno spremljajo situacijo.
 3. Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European Centre for Disease Prevention and Control.
 4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ažurno spremlja vse komunikacijske točke in redno posodablja informacije na svoji spletni strani ter na spletnih družbenih omrežjih MIZŠ.

Prosimo in pozivamo vas, da se sproti informirate o trenutnem stanju in upoštevate vse aktualne ukrepe.

Barbara Pernarčič, ravnateljica

Dostopnost