26. 10. 2023 so učenci 5. razredov , v sodelovanju z učenci 1. razreda, Mestno četrtjo Koroška vrata, Krajevno organizacijo za ohranjanje vrednot NOB Prežihov Voranc in Zvezo Mariborskih športnih društev Branik, ob Spomeniku v NOB padlim športnikom, pripravili proslavo, položili venec in prižgali sveče v spomin 49 članom slovenskega športnega društva Maribor, ki so v bojo za domovino izgubili svoja življenja. 

 

Dostopnost