Projekt »Dvig digitalne kompetentnosti« je program, ki ga vodita konzorcijska partnerja Zavod RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES).

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR. V projekt je vključenih 220 osnovnih in srednjih šol.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in posledično tudi otrok/učencev/dijakov).

Dejavnosti v projektu bodo med drugim zajemala različna usposabljanja in izobraževanja strokovnih delavcev ter podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-u ter pripravo digitalne strategije za našo šolo. V nadaljevanju tudi vzpostavljanje učečih se skupnosti digitalnih znanj znotraj šole in prenos le teh na druge VIZ-e.

Več o projektu izveste na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Projektni tim OŠ Prežihovega Voranca Maribor sestavljajo: Barbara Pernarčič (ravnateljica), Tjaša Vošinek (računalničarka), učitelji Matjaž Kraus, Maja Vreča in Mateja Rutnik (vodja projekta).

Dostopnost