Vsi Spletkarji z OŠ Prežihovega Voranca vam želimo srečno novo leto 2020!