V 7.b razredu je spremenjen datum pisnega ocenjevanja znanja iz geografije iz srede, 20. 11. 2019 se prestavi na četrtek, 21. 11. 2019.

Dostopnost