Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2023/2024

Interesno in selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake z naslovom

NEVIDNI SVETOVI

Državna tekmovalna komisija s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2023/2024, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Tekmovanje poteka kot interesno in selekcijsko, interesno tekmovanje na eni stopnji ter selekcijsko na treh stopnjah. Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

INTERESNO TEKMOVANJE za učence od 1. do 7. razreda:

 • šolska stopnja tekmovanja: sreda, 3. 4. 2024

 

SELEKCIJSKO TEKMOVANJE za učence 8. in 9. razreda:

 • šolska stopnja tekmovanja: torek, 28. 11. 2023,
 • regijska stopnja tekmovanja: torek, 16. 1. 2024,
 • državna stopnja tekmovanja: sobota, 16. 3. 2024.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje ter z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Želimo vam obilo bralnih užitkov!

Mentorji šolskega tekmovanja

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

INTERESNO TEKMOVANJE – OSNOVNA ŠOLA

OD 1. DO 7. RAZREDA

Šolsko tekmovanje: sreda, 3. 4. 2024

 1. razred:
 • Ela Peroci: Muca Copatarica
 1. in 3. razred:
 • Tone Pavček: Juri Muri po Sloveniji
 1. in 5. razred:
 • Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
 1. in 7. razred:
 • Maša Ogrizek: Lisičja luna

SELEKCIJSKO TEKMOVANJE – OSNOVNA ŠOLA

 • Šolska stopnja tekmovanjatorek, 28. 11. 2023
 • Regijska stopnja tekmovanjatorek, 16. 1. 2024
 • Državna stopnja tekmovanjasobota, 16. 3. 2024

OSNOVNA ŠOLA

 1. in 9. razred:
 • Irena Androjna: Modri otok
Dostopnost