tradzajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos bo to v petek, 15. novembra 2019, med 7.30 in 8.10 v avli šole.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in agencijami. V sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka imajo učenci na razpolago naslednja živila slovenskega porekla: kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je izobraževati, obveščati in ozaveščati ljudi o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so predelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Na ta dan bomo poleg zajtrka pripravili še stojnice, ki se bodo nahajale v avli šole.

 

 

 

Dostopnost