IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

POSTOPEK IZBIRE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

POSTOPEK IZBIRE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI ZA 1. RAZREDE

PRVI TUJ JEZIK-ANGLEŠČINA (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
Prvi tuj jezik-angleščina za 1_razred Les Strnad Sonja

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZREDE

ŠPORT ZA SPROSTITEV (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
IZBIRNI PREDMETI ZA 7. IN 8. RAZREDE
    SODOBNA PRIPRAVA HRANE (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)                   
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 8. IN 9, RAZREDE
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)
POSKUSI V KEMIJI (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)          
                                         
 Poskusi v kemiji za 8 9 razrede Darinka Muraus

 

 

 

 

RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET)

 

 

LOGIKA II. (OBVEZNI IZBIRNI PREDMET) 
 LOGIKA

 

Dostopnost