Izvedba konkurence med ponudniki javnega naročanja za obdobje od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil

Spoštovani podpisniki okvirnih sporazumov,

na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Uradnega lista RS, dne 13. 1. 2017, pod številko objave JN000219/2017-B01 in v Uradnem listu EU, dne 14. 1. 2017, Dokument 2017/S 010-014618, vas vljudno vabimo k oddaji ponudbenih predračunov za naslednje tekoče obdobje 9-ih mesecev, t.j. od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019.

Tukaj si lahko prenesete ponudbene predračune: Ponudbeni predračuni (xlsx)

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti najkasneje do srede, 27. 2. 2019 do 14:00 na naslov naročnika.

Naročnik bo upošteval samo tiste ponudbene predračune za sklope, v katerih je posamezni ponudnik tudi podpisnik okvirnega sporazuma.

 

Dostopnost