ŠOLSKA SHEMA v šolskem letu 2018/2019

Naša šola v šolskem letu 2018/2019 sodeluje v »šolski shemi« (v nadaljevanju: ŠSH) Evropske unije s finančno podporo Evropske unije.
ŠSH je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.
Šolska shema se razdeljuje izven redne šolske prehrane, torej kot dodatek k redni šolski prehrani. Trudimo se razdeljevati lokalno, in sicer predvsem integrirano ter ekološko pridelano sadje in zelenjavo.

Izvajalec ukrepa:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Več o izvajanju in pomenu ŠSH si lahko preberete na spletni strani:
http://www.shemasolskegasadja.si/

Vodja projekta je Ana Veber, organizatorka šolske prehrane