SVET STARŠEV

Oblikuje mnenja in stališča o delu in življenju šole – o nadstandardnih dejavnostih, razvojnih programih in širši izobraževalni ponudbi, obravnava vzgojno izobraževalno tematiko, pripombe, predloge in pritožbe staršev v smislu dviga kvalitete delovanja šole.

Na spodnjih povezavah si lahko odprete aktualne zapisnike.

ZAPISNIK 1 .SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 (pdf)

ZAPISNIK 2 .SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 (pdf)

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 (pdf)

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 (pdf)

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 (pdf)

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 (pdf)

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 (pdf)

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 (pdf)

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 (pdf)

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021(pdf)

ZAPISNIK 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021(PDF)

REALIZACIJA LDN 2019/2020

LETNI DELOVNI NAČRT 2020/2021

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOL. LETU 2021/2022(PDF)

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

ZAPISNIK 3. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

ZAPISNIK 1 .SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 (pdf)

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

ZAPISNIK 2 .SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 (pdf)

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV

Dostopnost