V 1.a razredu smo pri spoznavanju okolja izdelali vrtavko in kopitljačka.

   Namen izdelave je bil:

  • razvijanje ročnih spretnosti
  • navdušenje nad izdelavo lastne igrače
  • igra z igračo/vrtavko in kopitljačkom

Učenci so bili pri delu aktivni in ustvarjalni. Iskali so lastne rešitve in bili nad delom navdušeni. Kasneje        so igrače preizkušali in se igrali s sošolci.

Učiteljici Maja in Irena

Dostopnost