Šolsko tekmovanje iz znanja geografije bo potekalo 11.12.2019. Prijavljeni učenci so prejeli literaturo za tekmovanje in vsa navodila za izvedbo tekmovanja, ki poteka v dveh delih.
Prvi del tekmovanja je terensko delo, ki temelji na orientaciji in opazovanju okolice.
Drugi del tekmovanja pa je reševanje teoretičnih nalog na temo Podnebne spremembe.

Učiteljica geografije,
Moja Lipošek Zrim

Dostopnost