V 8.a in 8.b razredu je pri predmetu MATEMATIKA spremenjen datum drugega pisnega preizkusa znanja. Novi datum je 17. 1. 2020.

Urška Gselman

Dostopnost