V 3.a in 3.b razredu je spremenjen datum pisnega ocenjevanja znanja iz matematike iz torka, 12. 11. 2019 se prestavi na torek, 26. 11. 2019.

Dostopnost