JSKD nam je poslalo obvestilo o izboru šolskih glasil v okviru Roševih dnevov 2017

Nagrada za osnovnošolsko tematsko glasilo –  trivialna literatura Samorastniki

Trivialni Samorastniki

 

OŠ Prežihovega Voranca Maribor

Glavni in odgovorni urednici: Ana Košat in Eva Rajher

Mentorici literarnih prispevkov: Mojca Andrej in Marija Podstenšek

Mentorica likovnih del: Irena Krajnc

Utemeljitev: Številka glasila z OŠ Prežihovega Voranca iz Maribora je uglašena na tematiko in problematiko trivialne literature. Je odličen primer kulturne vzgoje, pri kateri moralizatorsko odganjanje otrok od trivialne literature nadomestijo z ukvarjanjem s temi žanri, refleksijo o njih in z poustvarjalnostjo. Otroci od 2. do 9. razreda so pisali vse od grozljivk, detektivk pa do parodij romantičnih balad, iz duhovitih prispevkov pa se da razbrati, kako so vzpostavili do tematike kritično distanco in se poigravali z jezikom in slogom.

Kdo je ocenjeval in kakšna so bila merila?

Strokovno komisijo sta sestavljala Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika o šolskih glasilih, ter Barbara Rigler, samostojna svetovalka JSKD za literaturo ter urednica revije Mentor. Splošna ocena je, da je otroška literarna bera iz šolskega leta 2015/2016 in 2016/2017 kakovostna. Ocenjevalca nista iskala umetniških del ali mladih umetnikov; za stranmi publikacij sta se kakor raziskovalca trudila razpoznati pozitivne vplive sodobnega jezikovnega in literarnega pouka, delavnic ustvarjalnega pisanja, raznovrstnost projektnih in tematskih nalog, in kako mladi poglobljeno recepcijo šolskega in obšolskega branja prenašajo na svojo izkušnjo in ustvarjalnost. Seveda pa je bil v ospredju kriterij izvirnega otrokovega literarnega poskusa, saj uspešno mentorsko delo izhaja le iz otrokove avtentičnosti in je posredno. Člana strokovne komisije ugotavljata, da se tematska pahljača šolskega spisja in obvladovanja besedilnih vrst širi, ob tem pa ostaja dovolj prostora za pristen otroški izraz. Danes so otroci z novimi elektronskimi pomagali sposobni napisati tudi daljše tekste, razvija se šolsko in družinsko založništvo.

Dostopnost