Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

Naša šola se je v šolskem letu 2017/2018 vključila v projekt Pogum in je ena izmed razvojnih šol. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

Delovni tim naše šole predstavljamo:

Barbara Pernarčič – ravnateljica
Jernej Regvat – pomočnik ravnateljice
Mojca Andrej – vodja projekta
Marta Eferl – članica
Maja Vreča – članica
Spodaj je nanizanih nekaj osnovnih podatkov, povzetih s strani Zavoda RS za šolstvo.

Več o projektu: POGUM

Šolsko leto 2018/2019 Dejavnosti: 4. 10. 201812. 10. 20182. 2. 2019

Poročilo o projektu Pogum: Poročilo

Šolsko leto 2019/2020 Dejavnosti: 10. 9.