STATUS (športnika, mladega umetnika) – pravila in vloge

Pravila in vloge za statuse učencev perspektivnih kulturnikov in perspektivnih športnikov v šolskem letu 2021/2022 si ogledate TUKAJ: Predlog za pridobitev statusa ŠPORTNIKA Predlog za pridobitev statusa MLADEGA UMETNIKA Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

več...

PREŽIHOVCI V BOLGARIJI (Dimitrovgrad)

V mesecu juniju smo se foklorniki KD Prežihovci udeležili folklornega festivala v Dimitrovgradu v Bolgariji. Bilo je nepozabno, nekaj trenutkov delimo tudi z vami. [gallery...

več...

Skozi Pekel do Logarske doline

Zaključna ekskurzija šestošolcev je za nami. Potepali smo se po čudovitem koščku Slovenije, se najprej ustavili na dvorcu Trebnik v Slovenskih Konjicah in si napolnili nosnice z omamnimi dišavami zelišč. Ta so nam vzbudila tek. Napadli smo svoje sendviče in Brinove...

več...

Grad Ravne – Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

V okviru zaključne ekskurzije smo četrtošolci med drugim obiskali tudi grad in splošno knjižnico v Ravnah na Koroškem. Kot knjižničarka (poklicna deformacija 😉 wink) sem bila nad videnim tako navdušena, da sem sestavila kratek filmček. Če vas bo prepričal in če vas...

več...

Gostili smo pisateljico Cvetko Bevc

Ob zaključku bralne značke smo povabili na šolo pisateljico in pesnico Cvetko Bevc. V tem šolskem letu smo vsi prebrali kakšno njeno knjigo. Na razredni stopnji so učenci naredili nekaj ilustracij na knjigo Pesem za vilo, s katerimi smo popestrili šolsko avlo in...

več...

BRALNO-USTVARJALNA NOČ NA ŠOLI 2016

Da je branje kul, vemo, in če smo zanj še nagrajeni - toliko bolje 🙂 Na naši šoli smo letos že tretje leto zapored nagradili mlade bralce z bralno-ustvarjalno nočjo na šoli. Edini pogoj za udeležbo je bil trikratno število prebranih knjig za bralno značko, kar...

več...

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Klik za: POGUM  na naši šoli.

 

Klik za: KLJUČ

 

OBVESTILO

Spoštovani starši/skrbniki.

S strani MIZŠ smo prejeli okrožnico v zvezi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

V nadaljevanju sledi bistveno glede osnovnih šol:

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, najdete ga v prilogi spodaj.

Učencem in dijakom, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.

Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, ni treba izvajati samotestiranja.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Samotestiranje s testi HAG za samotestiranje učencev

 

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.

Samotestiranje učencev s testi HAG za samotestiranje se izvaja skladno s sprejetim Protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje in ga pošiljamo v prilogi spodaj.

Nad samotestiranjem izvaja nadzor oseba, ki jo določi ravnatelj. Nadzor bodo na OŠ Prežihovega Voranca Maribor izvajali učitelji, ki otroka poučujejo prvo učenčevo uro po urniku v dneh, ko se testiranje izvaja (načeloma ponedeljek, sreda, petek) oziroma oseba iz uprave (ravnateljica, pomočnik ali svetovalna delavka) prvi dan po vrnitvi odsotnega učenca v šolo. Ta oseba tudi preveri rezultate samotestiranja. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. 

Izjeme pri uporabi zaščitnih mask

Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom.

Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.

Informacije NIJZ

 Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2. 

Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojnoizobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022. 

Povezave na uporabne informacije NIJZ:

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje;  https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokolsamotestiranjaucencevvosnovnihsolah%28ministrstvozazdravje%29).

PRILOGE:

Protokol ucenci november 17.11.2021

Soglasje za samotestiranje učencev

Obvestilo o organizaciji dela povezani s samotestiranjem učencev 14.11.2021

Dostopnost