GIBALNI ODMOR

Kaj je gibalni odmor?

Pojem gibalni odmor je sopomenka aktivnemu, rekreacijskemu ali fit odmoru.
Šola organizira daljši odmor na približno sredini dnevnega urnika otrok (običajno po odmoru, ki je namenjen malici);
med gibalnim odmorom učenci izvajajo različne samoorganizirane gibalne dejavnosti pod nadzorom učiteljev. Šola jim za ta namen zagotovi prostorske možnosti (zunanje površine, telovadnico, večji spremljajoči prostori – npr. avla, hodnik) in pripomočke (npr. športni pripomočki, glasba). Če je le mogoče, naj gibalni odmor poteka zunaj, tudi ob različnih vremenskih pogojih.

Gibanje je nenadomestljivi, najpreprostejši, najnaravnejši in najpogostejši in skoraj edini način, ki poživi krvni obtok in s tem poveča količino kisika v možganih.

IZVAJANJE GIBALNEGA ODMORA

Gibalni odmor izvajamo tako, da gredo vsi učenci od 6. – 9. razreda ven – na igrišče – razen tistih, ki so po razporedu v telovadnici. Oddelka, ki sta po razporedu v telovadnici, se tja odpravita v spremstvu učiteljev. To pomeni, da gredo v telovadnico vsi učenci.
Vsak razred koristi telovadnico en dan po naslednjem urniku:
VELIKA TELOVADNICA:
PON 6.r.
TOR 9.r.
SRE 8.r.
PET 7.r.
Vse ostale dneve pa gredo vsi učenci v spremstvu učiteljev na igrišče. Izjema so le deževni dnevi ali druge neustrezne vremenske razmere.

Po pričakovanjih je gibalni odmor v šolstvu doprinesel k humanejšemu in uspešnejšemu pedagoškemu procesu. Izsledki o učinkih gibalnega odmora v Sloveniji so pokazali, da so vključeni učenci:

– izboljšali trenutno počutje,
– izboljšali pozornost,
– uspešneje računali,
– izboljšali socialno klimo v razredu.

 

Dostopnost