Spoštovani starši!

NAROČILNICE za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in SEZNAM delovnih zvezkov in drugih potrebščin za šolsko leto 2018/2019 vam je na voljo na spodnjih povezavah. Učenci vrnejo podpisane naročilnice za izposojo učbenikov, v kolikor želite, da si le te izposodijo brezplačno. V nasprotnem primeru jim morate učbenike zagotoviti sami.

DZ in ostale potrebščine:

V kolikor se odločite, Izmed treh navedenih ponudnikov za delovne zvezke izberete le enega, seveda pa lahko gradiva nabavite tudi drugje. Njihove naročilnice lahko hkrati z našo naročilnico za izposojo učbenikov oddate v šoli (posredujemo jih vsem založbam), lahko pa jih izbrani založbi dostavite sami.

NAROČILNICE in seznami  za šolsko leto 2018/2019

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

V kolikor se pojavijo težave, lahko pokličete na tel. št. 02/23 41 558, kjer vam bom knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada odgovorila na vprašanja ali dileme.

Mateja Rutnik, skrbnica US

 

Dostopnost